Ostrowiec Świętokrzyski - informacje


67.404
mieszkańców Ostrowca
31.644
mężczyzn
35.760
kobiet

7.602
w wieku przedprodukcyjnym

40.395
w wieku produkcyjnym

19.407
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

202
zawarto małżeństw

346
urodzeń

1.087
zgonów

-741
przyrost naturalny
miasto Ostrowiec Świętokrzyski
dochody

298.561.568
wydatki

289.933.184
struktura wydatków Ostrowca

26.720
0,009%
Leśnictwo

169.397
0,058%
Rolnictwo i łowiectwo

2.049.813
0,707%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

38.525.432
13,288%
Transport i łączność

19.484.902
6,720%
Administracja publiczna

6.368.868
2,197%
Gospodarka mieszkaniowa

1.445.486
0,499%
Działalność usługowa

258.234
0,089%
Informatyka

376.670
0,130%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3.309.873
1,142%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

180.154
0,062%
Obsługa długu publicznego

68.143.992
23,503%
Oświata i wychowanie

969.227
0,334%
Ochrona zdrowia

19.296.904
6,656%
Pomoc społeczna

247.126
0,085%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.538.034
0,530%
Edukacyjna opieka wychowawcza

21.199.658
7,312%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.333.389
2,529%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12.897.993
4,449%
Kultura fizyczna i sport

86.111.312
29,700%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-05-28 16:21
REKLAMA
pogoda Ostrowiec Świętokrzyski
14.9°C
wschód słońca: 04:29
zachód słońca: 20:34
Koronawirus
świętokrzyskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Ostrowcu

kiedy
2022-06-03 20:00
miejsce
Zmiana Klimatu, Ostrowiec...
wstęp biletowany
kiedy
2022-06-11 18:00
miejsce
Bałtowski Kompleks Turystyczny,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-06-17 21:00
miejsce
Bałtowski Kompleks Turystyczny,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-07-09 21:00
miejsce
Bałtowski Kompleks Turystyczny,...
wstęp biletowany